Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Solariserat Solskydd AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom kontakt med oss, och ansvarar för behandling av dessa.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system. Vi behandlar främst dina uppgifter i Freshsales, ett CRM som lagrar din data på serverar inom EU. Personuppgifter kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, säkerställer vi att dina uppgifter skyddas på ett likvärdigt sätt som om de hade behandlats inom EU/EES genom standardavtalsklausuler som vi har ingått med dessa aktörer eller andra lämpliga säkerhetsåtgärder.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör förfrågningar på vår webbplats. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation . Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningföretag.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Vid bearbetning av förfrågningar och beställning av tjänster.
  • Vid korrespondens om frågor och övrig information
  • För att visa annonser för våra tjänster.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Inom ramen för de tjänster vi tillhandahåller och i enlighet med våra överenskommelser med dig som kund, kan även känsliga personuppgifter delas som led i att utföra de uppgifter vi ålagts. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Hur använder vi cookies?

Denna webbplats använder cookies för att kunna anpassa och göra information så relevant som möjligt för dig. Vi använder en cookie som anger vad du sökt på för att komma till vår webbplats och vilka av våra sidor du besökt.

Tredjepartscookies

Vi använder cookies för att lagra opersonlig besöksstatistik i Google Analytics. Din IP-adress anonymiseras för att garantera detta. Syfte är att kunna förbättra webbplatsen och kunna analysera hur du som användare använder webbsidan. Med anledning av detta kan dina personuppgifter komma att vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar som kan befinna sig utanför EU. Genom Google Analytics kan vi även komma att använda cookies till remarketing som är en intressebaserad annonsering. Google kan även komma att överföra dina personuppgifter till tredje man för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje man behandlar informationen på uppdrag av Google.

Personuppgiftsansvarig

Solariserat Solskydd AB
Industrigatan 12 B
112 46 Stockholm

Telefon: 010 101 08 60

E-post: info@solariserat.se

Denna integritetspolicy uppdaterades senast: 2022-09-14